HARATICKÝ JAROSLAV JUDr. - NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ VE VSETÍNĚ

Více zde

NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ VSETÍN

Jmenuji se JUDr. Jaroslav Haratický a provozuji notářskou kancelář ve Vsetíně. Poskytuji komplexní notářské služby v odvětví obchodního a občanského práva.

Provádím sepisování notářských zápisů o právních úkonech, osvědčení právně významných skutečností a prohlášení. Provádím veškeré potřebné úkony pro vyřízení závěti a úkony v dědickém řízení. Připravuji majetkové smlouvy pro manžele i snoubence. Zajišťuji zástavní smlouvy a zápisy do Rejstříku zástav. 

Provádím také notářské úkony v obchodních záležitostech, od zakládání společností, po rozhodnutí valných hromad společností, až po zápis nového společenství vlastníků jednotek. Provozuji také notářskou úschovu pro listiny a peníze. Provádím legalizaci (ověření podpisu) a vidimaci (ověření shody opisu s listinou).

   

Haratický Jaroslav - notář

IČ: 25800868

Adresa sídla: Vsetín, Smetanova 1265, PSČ 75501

V RÁMCI MÉ ČINNOSTI ZAJIŠŤUJI

SEPIS NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ

   
SEPIS NOTÁŘSKÝCH
ZÁPISŮ

   

Zajišťuji sepisování podkladů pro exekuce, závěti, vydědění, ustanovení správců dědictví, úkony v dědickém řízení, majetkové smlouvy pro manžele a snoubence či zástavní smlouvy.

NOTÁŘSKÉ ZÁPISY V OBCHODNÍ OBLASTI

   
NOTÁŘSKÉ ZÁPISY
V OBCHODNÍ OBLASTI

   

Provádím potřebné notářské zápisy v rámci obchodních úkonů, jako je založení společnosti, rozhodnutí valných hromad nebo zápisy nových společníků jednotek.

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN

   
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ
A LISTIN

   

Provádím také ověřování a osvědčování listin a dokumentů, legalizaci - ověření podpisu nebo vidimaci - ověření shody opisu s listinou.

NOTÁŘSKOU ÚSCHOVNU LISTIN A FINANCÍ

   
NOTÁŘSKOU ÚSCHOVNU
LISTIN A FINANCÍ

   

Nabízím také možnost uschování cenných listin a peněz do úschovy, například za účelem jejich vydání dalším osobám.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí:      7.30-.12.00    13.00-16.00
Úterý: 7.30-.12.00 12.30-14.00
Středa: 7.30-.12.00 13.00-15.00
Čtvrtek: 7.30-.12.00 13.00-16.00
Pátek: 7.30-.12.00 12.30-14.00